Holland Rijnland werkt aan oplossingen personeelstekort in de zorg

Het is al een tijd bekend: er zijn veel vacatures in de zorg terwijl het aanbod van personeel tekortschiet. Wat doe je als zorgwerkgever om toch goede kwalitatieve zorg te bieden? WerkgeversServicepunt Holland Rijnland organiseerde op dinsdag 19 februari de brainstorm ‘Heel Holland Rijnland zorgt’ met 25 medewerkers van 13 zorginstellingen uit de regio om oplossingen te bespreken, ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Krappe arbeidsmarkt
Arbeidsmarktadviseur Frank Verduijn van UWV nam deelnemers mee in het arbeidsmarktplaatje. Cijfers onderstrepen waarmee werkgevers in de zorg dagelijks worden geconfronteerd: er is een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit leidt er ook toe dat de werkdruk oploopt, met (ziekte)verzuim en verloop tot gevolg. Verduijn liet zien dat drie van de tien WW’ers afkomstig uit de zorg het werk hervat in een andere sector. Werkgevers in de zorg kunnen oplossingen vinden in: binden van medewerkers aan de organisatie, aanboren van nieuw talent en anders organiseren van werk.

Libertas Leiden is één van de werkgevers die het werk anders organiseert. ‘Libertas Leiden keek samen met UWV naar de bedrijfsprocessen’, vertelde Barbara Konstapel van Libertas Leiden. Uit een bedrijfsanalyse van het UWV blijkt dat het mogelijk is om basale werkzaamheden uit het takenpakket van een verzorgende te halen en hier een nieuw takenpakket van te maken. De verzorgende kan zich zo richten op goede zorg voor de patiënten en de andere taken kunnen door iemand worden uitgevoerd zonder medische diploma’s.

Samen in gesprek
Na het arbeidsmarktplaatje en het inspirerende verhaal van Libertas Leiden, gingen werkgevers in groepjes uit elkaar. Uit de gesprekken die volgden, bleek dat werkgevers oplossingen zoeken op verschillende vlakken, zoals: een mobiliteitscentrum, direct een vaste functie aanbieden aan stagiaires, medewerkers laten doorgroeien of bepaald werk laten doen door medewerkers met een arbeidsbeperking. In de twee casussen die werden besproken stond de volgende vraag centraal: ‘Kun je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten? En hoe?’

Brainstorm: kunnen Nina, Joost, Anne, Saar in de zorg werken?
De casussen waren elk verschillend. Deelnemers bespraken of werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan de slag zouden kunnen. Of werkzoekenden uit een ander land, de zogenoemde statushouders. Of werkzoekenden die in een ander beroep werkzaam waren. Er blijken kansen en mogelijkheden. Maar een cruciale voorwaarde is dat de zorg goed bij iemand past. ‘De zorg is prachtig om in te werken. Maar het programma Syndroom helpt niet om een goed beeld neer te zetten.’ Competentietesten van UWV kunnen inzichtelijk maken of de zorg bij iemand past.
Daarnaast kunnen jobcoaches meer worden ingezet, bijvoorbeeld bij een ‘digitale’ achterstand. Als het gaat over werkzoekenden die de taal nog niet (goed) spreken, is een taalcoach heel belangrijk. En iedereen heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Het is belangrijk dat deze makkelijker en vooral sneller kan worden verkregen voor de zorg.

Conclusie: mogelijkheden door samenwerken
Aan het eind van de bijeenkomst kwamen verschillende aanbevelingen naar voren. Denk aan een betere en realistischere beeldvorming van de zorg, beter in beeld brengen welke mensen in zorg zouden willen werken, korte leertrajecten inzetten, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de zorg, meer gebruik maken van competentietesten (UWV), mogelijkheden van taalcoaches bekijken of de inzet van anderstaligen, beter ondersteuning van begeleiders. En als er extra geld nodig is, zijn er verschillende subsidies die uitkomst kunnen bieden om de zorg goed te organiseren. Door samen te werken kunnen we dit doen. Kortom: Heel Holland Rijnland zorgt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@wsphollandrijnland.nl.

DUIN- EN BOLLENSTREEK