Welke leeftijdsgroepen mag u benoemen in uw vacatures?

Ook in 2016 mag u in uw vacature aangeven dat u op zoek bent naar 50-plussers of jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Deze groepen komen moeilijker aan werk, daarom heeft de overheid voor hen een speciaal beleid opgesteld.

Aan welke eisen moet de vacature voldoen?

Als u op zoek bent naar geschikte kandidaten in de leeftijd van 18 tot 27 jaar of 50-plus, dan gelden er bepaalde eisen voor uw vacaturetekst.

Vacature-eisen voor doelgroep jongeren van 18 tot 27 jaar

Uit uw vacaturetekst moet blijken dat de vacature specifiek gericht is op bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Vermeld daarom in de vacature de volgende zin: ‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid’.

Vacature-eisen voor de doelgroep 50-plussers

Vermeld in uw vacaturetekst duidelijk dat de vacature specifiek gericht is op het voorkomen van werkloosheid onder 50-plussers. Dit doet u door de volgende zin toe te voegen: 'Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus.'

Werven onder specifieke leeftijden

U vindt meer informatie over wanneer u een vacature mag aanbieden voor specifieke doelgroepen bij Onderscheid maken naar leeftijd op werk.nl