Maak kennis met het brancheteam Zorg & Welzijn (Z&W)!

Team Z&W staat met hun expertise klaar om werkgevers te ontzorgen in hun zoektocht naar (zorg)personeel. Het enthousiaste team bundelt krachten vanuit de hele regio Holland Rijnland. Zo kunnen werkgevers profiteren van veel kennis en kunde op één plek!

Wat heeft dit brancheteam te bieden?
Naast dat ze werkgevers enthousiasmeren om te werven vanuit diversiteit en inclusie, enthousiasmeren ze ook de werkzoekenden om in de zorg aan de slag te gaan. Het team Z&W denkt graag in mogelijkheden, oplossingen en schakelt graag snel. Samen met werkgevers creëren ze maatwerk om zo voor de juiste match te zorgen. Ook kan het team adviseren over de diverse financiële regelingen die binnen de branche mogelijk zijn. Zoals gezegd: alle krachten gebundeld op 1 plek!

Welke vacatures vervult dit brancheteam (onder andere)?

  • Huishoudelijk medewerker
  • Helpende 2 (met en zonder medicatie certificering)
  • Huiskamermedewerker
  • Verzorgende IG
  • Activiteitenbegeleiding
  • Personenvervoer
  • Voedingsassistenten
  • Oriëntatiebanen zorg
  • Leerlingplekken in diverse functies (kraamzorg, medisch secretaresse, verzorgende, apothekers, tandarts- of doktersassistente, etc.)

Nog geen geschikte opleiding maar wel interesse?
Of het gaat om het opleiden van of herscholen, het team Z&W denkt graag mee hoe ze dit samen met werkgevers en werkzoekenden op een passende manier voor elkaar kunnen krijgen. Meerdere organisaties hebben op deze manier mensen in dienst kunnen nemen.
Voorbeelden van mogelijke opleidingen zijn kraamzorg, praktijkleren of werkervaringsstages.
Ook zijn er verschillende trajecten om werkzoekenden ‘’Werkfit’’ te maken.
Hierbij sluiten we aan op de individuele behoefte van een werkzoekende. Dat kan gaan om werknemersvaardigheden, om een beroepscertificaat te halen (HACCP, Medicatie, EHBO, BHV, etc.) , assertiviteitstraining of om taalles met Nederlandse taalwerving als basis.