Nieuw! Servicepunt Werk in Duin- en Bollenstreek

Werkgeversservicepunt Duin- en Bollenstreek heet per 1 juli Servicepunt werk (SPW). Het SPW maakt deel uit van Werkgeversservicepunt Holland Rijnland en is opgezet om zoveel mogelijk mensen in de Duin- en Bollenstreek aan het werk te helpen. Vooral werkgevers, mensen met een bijstandsuitkering en werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij dit servicepunt werk (SPW) kandidaten en nieuwe werkomgevingen vinden.

 Participatiewet

Het SPW is een initiatief van de ISD Bollenstreek, de Sociale dienst van Katwijk, de MareGroep NV en de zes gemeenten in de Duin- en Bollenstreek: Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout en Katwijk. De organisaties willen de participatiewet hiermee beter invullen. In deze participatiewet zijn gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook voor mensen van wie de uitkering vanwege de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong wordt beëindigd.

Dienstverlening versterken

Professionals van de MareGroep NV, ISD Bollenstreek en sociale dienst Katwijk vormen binnenkort één team. Ook de consulenten en accountmanagers van het huidige Servicepunt Werk gaan hiertoe behoren. Doel is zoveel mogelijk inwoners de kans geven op betaald werk.
De consulenten en accountmanagers zoeken vanaf 1 juli naar mogelijkheden om de dienstverlening naar werkgevers en werkzoekenden te versterken. Het Servicepunt Werk wordt zo stap voor stap verder ontwikkeld.

Werkgevers faciliteren

De gezamenlijke aanpak voor re-integratie via het werkgeversservicepunt blijkt succesvol. Daarom willen partijen de stap zetten naar een uitgebreider Servicepunt werk. Het wordt één plek waar werkgevers informatie krijgen over de mogelijkheden voor loonkostensubsidie, het werken met mensen die extra begeleiding nodig hebben en het re-integreren van mensen naar betaald werk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van alle kennis en diensten van de betrokken partners, zoals die van het UWV Werkbedrijf.