Samenwerking Facilicom Group en WSP HR formeel beklonken

Om onze samenwerking hierbij te bekrachtigen, ondertekenden wij 30 augustus een samenwerkingsovereenkomst met Facilicom Group.

V.l.n.r. Wendy Aendekerk, directeur HR Facilicom Group en Wieke den Hollander, projectleider WSP-HR

Werk voor iedereen en afrekenen met afstand!
Een waardevol initiatief in de regio Holland Rijnland om met elkaar de inclusieve arbeidsmarkt verder uit te bouwen. Dit betekent (perspectief op) werk bieden aan werkzoekenden met een kleine of grotere afstand tot betaald werk.

Een prachtige plek voor nieuw talent
Duurzaam sociaal ondernemen zit bij Facilicom Group in het DNA. Deze landelijk opererende werkgever heeft werk genoeg, vooral ook in praktische banen in de horeca, catering, schoonmaak, beveiliging, installatietechniek of zorg. Met stages, werkervaringsplekken en begeleiding ondersteunen wij samen met Facilicom Group kandidaten om de stap naar een duurzame baan te zetten en hun talenten optimaal te benutten.

Samen optrekken en participeren op de arbeidsmarkt
De samenwerkingsovereenkomst in de regio Holland Rijnland vloeit voort uit de recent afgesloten landelijke samenwerkingsovereenkomst. Hierin hebben het Landelijk Werkgeversservicepunt en Facilicom Group op 7 juni jl. hun handtekening gezet onder afspraken over hoe Facilicom Group samen met meer arbeidsmarktregio’s extra kansen kan creëren voor werkzoekenden, waarbij hun talenten optimaal worden benut.

Facilicom Group is één van de grootste werkgevers van ons land en biedt als ervaren sociaal betrokken werkgever mensen, die niet regulier aan het werk komen graag een kans op werk. Zonodig wordt dit voorafgegaan door een proefplaatsing, werkervaringsplek of leerplek. Facilicom Group is een erkend leerbedrijf dat veel opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden voor nieuwe medewerkers biedt.

Met onze partners UWV, DZB, Provalu en Rijnvicus werven wij medewerkers, dragen ze aan en bereiden ze voor op hun nieuwe rol bij Facilicom Group. Deze voorbereiding èn natuurlijk de begeleiding op de werkplek zijn bepalend voor de succesvolle duurzame match tussen Facilicom Group en de betreffende medewerkers. Beide partijen willen de mensen immers niet alleen binnenhalen, maar ook binnenhouden.

Wieke den Hollander, projectleider WSP-HR vertelt: ‘Wat kan er wèl? De vanzelfsprekendheid waarmee Facilicom Group aan inclusiviteit werkt is heel inspirerend. De vraag is niet óf, maar waar in het bedrijf iedereen werk wordt geboden. Wij trekken samen met Facilicom Group op, om zoveel mogelijk kandidaten uit Holland Rijnland duurzaam aan werk te helpen. En we ondersteunen Facilicom Group met actuele kennis over subsidies en wetgeving rond inclusiviteit. Samen werken aan meer happy people!’

Wendy Aendekerk, HR Directeur Facilicom Group zegt: ‘Door concreet met elkaar aan de slag te gaan, ontdek je snel genoeg de juiste match. Door het uitwisselen van ervaringen tijdens de bijeenkomst, kwamen we uit verschillende hoeken achter de succesverhalen en leerpunten. Met deze kennis gaan we aan de slag voor de beste matches.’

De samenwerking tussen Facilicom Group en WSP HR is een mooi voorbeeld voor andere grote werkgevers in Nederland. Door intensiever samen te werken en meer maatwerk te bieden, verwachten wij elkaar sneller en beter te vinden en dus beter te kunnen matchen. Samen met onze partners kijken wij uit naar een mooie vruchtbare samenwerking met Facilicom Group én Buitengewoon, de sociale onderneming van Facilicom Group, om meer mogelijk te maken voor werkzoekenden in regio Holland Rijnland.

Zoekt u nieuw talent of informatie en advies over inclusief werken? We denken graag met u mee en zijn bereikbaar via 085-400029 of info@wsphollandrijnland.nl

DUIN- EN BOLLENSTREEK