Regelingen en Subsidies

Bij de banen uit de banenafspraak kunt u gebruikmaken van een aantal subsidies en regelingen om het voor u eenvoudiger en aantrekkelijker te maken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Hier vindt u de actuele regelingen in het kort. Wilt u weten welke regelingen in een specifiek geval van toepassing zijn? De adviseurs van het WSP komen graag bij u langs. U kunt daarvoor een afspraak maken .

Loonkostensubsidie

vanuit de gemeente

Werknemers met een arbeidsbeperking zijn vaak heel gemotiveerd. Hun productie ligt echter lager. Als werkgever kunt u daarom subsidie krijgen om die verminderde productiviteit te compenseren. Hoe minder productief (hoe lager dus de loonwaarde), hoe hoger de loonkostensubsidie. Die loonwaarde wordt door een arbeidsdeskundig onderzoek op de werkplek vastgesteld. De werknemer ontvangt het volledige cao-loon of tenminste het wettelijk minimumloon. U ontvangt van een subsidie ter hoogte van het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer.

Het is mogelijk om het eerste halfjaar van het rband een forfaitaire loonkostensubsidie van 50 % van het minimumloon in te zetten (dus zonder loonwaardebepaling). Na dit halfjaar wordt de loonkostensubsidie gebaseerd op de op de werkplek vastgestelde loonwaarde. Loonkostensubsidie kunt u ontvangen voor jongeren (schoolverlaters van VSO en PrO) die al bij u werken en tot de doelgroep van de banenafspraak behoren.

Loondispensatie

vanuit UWV

Voor werknemers met een arbeidsbeperking en een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer.

UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar het is de bedoeling dat de werknemer hetzelfde gaat verdienen als andere werknemers.

PROEFPLAATSING

Proefplaatsing

U wilt een kandidaat via het WSP aannemen, maar eerst wilt u meer zekerheid of de persoon goed zal functioneren. Hiervoor is een proefplaatsing mogelijk: de kandidaat werkt dan kosteloos bij u op proef, met behoud van uitkering. De proefplaatsing duurt maximaal 2 maanden, afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat. De periode van de proefplaatsing vervangt de proeftijd aan het begin van een dienstverband.

BEGELEIDING WERKPLEK

No-riskpolis

Een no-riskpolis biedt dekking tegen het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Normaal gesproken moet een werkgever bij ziekte loon doorbetalen. Maar voor een werknemer met no-riskdekking die ziek wordt ontvangt de werkgever een Ziektewet-uitkering van het UWV. Die compenseert de loonkosten voor de werkgever bij ziekte. De no-riskpolis geldt voor de doelgroep van de banenafspraak.

Jobcoach

Sommige medewerkers met een arbeidsbeperking hebben extra begeleiding nodig. Zij kunnen een jobcoach krijgen. De jobcoach ondersteunt de medewerker bij het inwerken en bij het wennen aan nieuwe collega’s, routines en werkzaamheden. Ook adviseert de jobcoach u bij het omgaan met de beperking van uw nieuwe medewerker.

De noodzakelijkheid, duur en intensiteit van de inzet van een jobcoach worden altijd in overleg met de werkgever, werknemer en het WSP bepaald.

Werkplek aanpassing

Soms is het nodig dat een werkplek wordt aangepast aan de mogelijkheden van de nieuwe werknemer. Denk aan een aangepaste bureaustoel, een traplift, maar ook aan een rolstoeltaxi, een tolk Nederlandse Gebarentaal.  Bespreek uw specifieke situatie met uw adviseur van het WSP.