Wij werken onder andere samen met:

  • Het Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over o.a. omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan daar terecht.
  • RMT Holland Rijnland werkt actief samen met andere organisaties om werkzoekenden, zelfstandig ondernemers en starters ondersteuning te geven bij het vinden van (nieuw) werk. Dit kan bijvoorbeeld door samen te kijken naar kansen in een nieuwe sector, hulp bij een volgende sollicitatie of omscholingsmogelijkheden. Werkgevers in zwaar weer worden door het RMT ondersteund bij het zoeken van oplossing en nieuwe kansen voor personeel.
  • EURES voor het werven over de grens. EURES ondersteunt werkgevers wanneer zij nieuw personeel willen werven binnen de Europese Unie. EURES staat voor European Employment Services, een Europees netwerk dat werken en werven over grenzen heen bevordert. EURES helpt in heel Europa werkzoekenden aan een baan en werkgevers aan personeel. Meer weten? Neem contact op met EURES adviseur Marleen Houtman via marleen.houtman@uwv.nl of 06-25216953.
Eures