Over het Werkgevers Servicepunt Holland Rijnland

Werkgeversservicepunt (WSP) Holland Rijnland is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten en SW-bedrijven. Wij zijn het aanspreekpunt voor werkgevers met arbeidsmarktvragen in deze regio. Met onze gezamenlijke ervaring en keuze uit een groot aantal mensen op allerlei niveaus, is een passende match tussen werkgever en werkzoekende meestal niet ver weg. Is er nóg een stap nodig voor een passende match? Dan geven we extra ondersteuning in de vorm van een proefplaatsing, een subsidie of jobcoaching. Wij bieden een snelle en servicegerichte dienstverlening.