Directeuren WSP Holland Rijnland partners

v.l.n.r: Annelies Doornbosch (Rijnvicus), Noëlle ter Woerds (DZB), Rob van Hooven (UWV) en Rinco Knoop (Provalu)