Wsp Holland Rijnland eigenrisicodrager WGA

Nieuwe voorwaarden eigenrisicodragen per 1-1-2017 - kom in actie

Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent, of als u dit wilt worden, dan gelden er vanaf 1 januari 2017 andere voorwaarden. Vanwege deze veranderingen adviseren we u nu alvast stappen te ondernemen.

Met de nieuwe voorwaarden voor eigenrisicodragers wil de overheid de concurrentieverhoudingen tussen de private en de publieke verzekeringsmarkt verbeteren. Eigenrisicodragers dragen vanaf 1 januari 2017 zowel het risico voor vast als flexibel personeel.

Gevolgen voor nieuwe eigenrisicodragers

Er is geen inlooprisico meer als u eigenrisicodrager wilt worden voor de WGA. Dit betekent dat UWV de kosten overneemt van lopende uitkeringen van uw zieke werknemers, vanaf de datum waarop u eigenrisicodrager bent.
Uw aanvraag om eigenrisicodrager te worden, moet uiterlijk 1 oktober 2016 binnen zijn bij de Belastingdienst. Begin daarom op tijd met de voorbereiding. Dit stappenplan kan u daarbij helpen.

Gevolgen voor bestaande eigenrisicodragers

Bent u al eigenrisicodrager voor de WGA? En wilt u dit ook na 1 januari 2017 blijven? Dan moet u opnieuw een garantieverklaring indienen bij de Belastingdienst. Deze moet uiterlijk 31 december 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Download hiervoor de modelgarantieverklaring bij de aanvraag eigenrisicodragerschap voor de WGA op www.belastingdienst.nl.
Let op: als u geen nieuwe garantieverklaring indient bij de Belastingdienst, of u doet dit niet op tijd, dan bent u vanaf 1 januari 2017 geen eigenrisicodrager voor de WGA meer. U blijft dan nog wel verantwoordelijk voor de lopende uitkeringen en de re-integratie van uw zieke werknemers. Tot de maximale termijn van 10 jaar, gerekend vanaf de eerste uitkeringsdag van de werknemer.

Werkgeversservicepunt Holland Rijnland is u graag van dienst bij eventuele vragen.

Bekijk alle veranderingen