Inwoners met migratieachtergrond duurzaam inzetten? Investeer in begrip van elkaars cultuur!

Gisteren kregen werkgevers maar ook collega’s van WSP Holland Rijnland op humoristische wijze inzicht in misverstanden op de werkvloer die ontstaan door cultuurverschillen. “We kregen veel herkenbare voorbeelden, mooi inzicht in andere culturen èn tools om de verbinding te maken”, aldus deelnemer Arza Warshavsky, eigenaar van Weaf Fulfilmentservices.

Het niet kennen en begrijpen van elkaars cultuur geeft soms irritatie en verkeerde interpretaties van gedrag. Trainer Binyam Andebrhan van NIEUWLANDER liet ons op inspirerende wijze zien, hoe het ook anders kan, zonder daarbij je eigenheid op te geven. Mooi en zeer nuttig voor iedereen die als manager, collega of praktijkbegeleider werkt met inwoners met een andere culturele achtergrond.

Workshop ‘Cultuursensitief werken met nieuwkomers’

De workshop ‘Cultuursensitief werken met nieuwkomers’ wordt door WSP HR kosteloos aangeboden aan werkgevers. Nieuwkomers zijn inwoners met een migratieachtergrond, denk bijvoorbeeld aan statushouders. Zij nemen hun culturele achtergrond mee naar het werk. Zo ontstaat op de werkvloer een mooie mix van culturen. Verrijkend, en soms ook wel eens ingewikkeld. De workshop biedt praktische handvatten hoe om te gaan met cultuurverschillen op de werkvloer en cultuursensitief te communiceren met nieuwkomers.

Tijdens de workshop komt onder andere het volgende aan bod:

  • Verschillen tussen migranten en statushouders en kenmerken van statushouders
  • Bewustwording van & inzicht in culturele achtergronden, leefwerelden en denkbeelden
  • Bewustwording van effect en gevolgen van cultuurverschillen voor communicatie
  • Inzicht in uitdagingen, leefwereld en dagelijkse bezigheden van nieuwkomers in Nederland
  • Praktische & effectieve tools voor cultuursensitief communiceren
  • Communicatiemisverstanden in de praktijk herkennen en erop anticiperen
  • Hoe laat je communicatie effectief aansluiten op de mogelijkheden van een medewerker/collega
  • Begrijpen en beïnvloeden van gedrag en non-verbale communicatie
  • Bondig, helder en laagdrempelig communiceren
  • Je eigen valkuilen in communicatie herkennen.

Trainerscollectief Nieuwlander

De heer Binyam Andebrhan verzorgde de workshop. Hij is ervaringsdeskundige, komt uit Eritrea en heeft rechten gestudeerd. Sinds 2016 werkt hij als zelfstandig trainer en adviseert hij diverse instanties over het begeleiden van vluchtelingen. Hij is directeur van trainerscollectief NIEUWLANDER. Dit trainerscollectief werkt met meertalige trainers die zelf een vluchtelingachtergrond hebben. Zij zijn goed opgeleid en hebben ruime ervaring op het gebied van beleid en organisatie. Hierdoor kunnen zij snel contact leggen en tot de kern komen.

Workshops voor werkgevers

WSP HR biedt werkgevers meerdere malen per jaar kosteloos workshops aan. Kijk voor meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden op: https://wsphollandrijnland.nl/agenda/