Doelgroepen

WSP Holland Rijnland helpt werkgevers om inclusief ondernemen toegankelijker en gemakkelijker te maken. Wij bieden ondersteuning bij het vervullen van hun vacatures in het kader van de Participatiewet en Wet Banenafspraak en helpen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en betaald aan de slag te gaan. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder deze Participatiewet. De Wet Banenafspraak is onderdeel van de Participatiewet.

U kunt hierbij denken aan mensen:

  • Volwassenen met een arbeidsbeperking.
  • Jongeren met een arbeidsbeperking.
  • Statushouders.
  • Laaggeletterden.
  • Minimale steun: mensen met een hulpvraag op maat.