Doelgroepen

Wij helpen u kosteloos bij het vinden van de juiste werknemer en om inclusief ondernemen toegankelijker en gemakkelijker te maken. Wij hebben een groot en zeer divers bestand van werkzoekenden, die maar wat graag bij u aan de slag gaan. Dat bestand bestaat uit mensen met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt en/of arbeidsbeperking, maar ook werkzoekenden met een uitkering. Wij bemiddelen alle burgers die werk zoeken in de regio Holland Rijnland. Graag helpen wij u om mensen voor wie een baan niet vanzelfsprekend is (weer) in dienst te nemen/aan het werk te helpen en te houden.

U kunt hierbij denken aan deze doelgroepen:

  • Mensen met een uitkering (bv. Wajong, WAO, WIA, WAZ, IOW, WW, ziektewet of bijstand) en/of met een indicatie banenafspraak of WSW-indicatie,
  • Statushouders,
  • Mensen die dreigen uit te vallen op werk (van werk naar werk)
  • Mensen met een hulpvraag op maat die minimale steun nodig hebben,
  • Laaggeletterden,
  • Mensen met arbeidsbeperking, door een ziekte of handicap.

Bij ons kunt u ook terecht voor ondersteuning bij het vervullen van uw vacatures in het kader van de Participatiewet en Wet Banenafspraak. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder deze Participatiewet. De Wet Banenafspraak is onderdeel van deze Participatiewet.