SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

Een gemeente kan sociale voorwaarden stellen wanneer ze inkoopt bij een leverancier. Dit noemen we Social Return On Investment, kortweg SROI. Zo’n SROI-bepaling in een inkoop en/of aanbestedingscontract houdt vaak in dat de ondernemer die het contract gegund krijgt, arbeidsplaatsen, leer-werkplaatsen of stageplaatsen beschikbaar stelt voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Dat kan gaan over werkzoekenden met een uitkering en over mensen met een arbeidsbeperking. Op deze manier draagt SROI ook bij aan de lokale of regionale werkgelegenheid. Werkgeversservicepunt Holland Rijnland kan u helpen bij de invulling van uw SROI-verplichting door u te helpen de juiste kandidaten voor de juiste taak te vinden.

servicews