Advies nodig?

Zoekt u hulp bij uw personeelsvraagstukken ? In de regio Holland Rijnland helpt Werkgeversservicepunt Holland Rijnland u kosteloos op weg. Het WSP bundelt de expertise van het UWV, de sociale werkvoorzieningen en gemeentelijke re-integratieafdelingen. We bieden ondersteuning bij werving en selectie; het uitbesteden van werkzaamheden en het realiseren van de banenafspraak in uw organisatie.

Hoe ondersteunen wij u als werkgever?

In de regio Holland Rijnland helpen wij u als werkgever graag bij het bieden van kansen aan mensen met een beperking en het realiseren van uw MVO doelstelling (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). We gaan graag met u in gesprek en kunnen u helpen uw inzicht over de mogelijkheden van het dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking te vergroten. Als u vervolgens aan de slag wilt bieden wij u verschillende mogelijkheden:

Dienstverband: u neemt iemand uit de doelgroep zelf in dienst

Individuele detachering: u leent iemand uit de doelgroep in

Groepsdetachering: u besteedt werk uit dat wordt uitgevoerd door mensen uit de doelgroep.

Binnen elk van deze arrangementen is er een rijk aanbod aan ondersteuning zoals:
– Een vast contactpersoon voor werkgevers
– Loonkostensubsidie of loondispensatie
– Mogelijkheid van een proefplaatsing
– No risk-polis
– Jobcoaching (intern of extern)
– Benodigde werkplekaanpassingen
– Mobiliteitsbonus

Ondernemen met je hart
Ondernemen gaat over profit. WSP Holland Rijnland biedt profit door u te ondersteunen met regionale arrangementen en expertise. Maar wij hebben ook een gemeenschappelijke opdracht te vervullen. Ondernemers met personeel kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Wij vragen u als werkgever te Ondernemen met je hart. We zetten maximaal in op de diversiteit en talenten van mensen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst en arbeidshandicap. Trotse, loyale werknemers die zich thuis voelen op de werkvloer, hun talent en ambitie op de juiste manier kunnen inzetten en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zijn productiever en gezonder. Sociaal werkgeverschap leidt daarmee dus direct tot positieve resultaten voor uw bedrijf.