Advies

Zoekt u hulp bij uw personeelsvraagstukken ? In de regio Holland Rijnland helpt WSP Holland Rijnland u kosteloos op weg. WSP Holland Rijnland bundelt de expertise van UWV, de sociale werkvoorzieningen en gemeentelijke re-integratieafdelingen. We bieden ondersteuning bij werving en selectie; het uitbesteden van werkzaamheden en het realiseren van de banenafspraak in uw organisatie.

Hoe ondersteunen wij u als werkgever?

In de regio Holland Rijnland helpen wij u als werkgever graag bij het bieden van kansen aan een mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het realiseren van uw MVO doelstelling (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). We gaan graag met u in gesprek over de voordelen van het in dienst nemen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als u vervolgens geïnteresseerd bent, bieden wij u diverse mogelijkheden.

  • Dienstverband: u neemt iemand uit de doelgroep zelf in dienst
  • Individuele detachering: u leent iemand uit de doelgroep in
  • Groepsdetachering: u besteedt werk uit dat wordt uitgevoerd door mensen uit de doelgroep.

Binnen elk van deze arrangementen is er een aanbod door ondersteuning zoals:
– Een vast contactpersoon voor werkgevers
– Loonkostensubsidie of loondispensatie
– Mogelijkheid van een proefplaatsing
– No risk-polis
– Jobcoaching (intern of extern)
– Benodigde werkplekaanpassingen
– Mobiliteitsbonus

Wij vragen u als werkgever om te Ondernemen met uw hart. Wij zetten als Werkgeversservicepunt Holland Rijnland maximaal in op de diversiteit en talenten van mensen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst en arbeidshandicap. Trotse, loyale werknemers die zich thuis voelen op de werkvloer, hun talent en ambitie op de juiste manier kunnen inzetten en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zijn productiever en gezonder. Sociaal werkgeverschap leidt daarmee dus direct tot positieve resultaten voor uw bedrijf.