FUNCTIECREATIE

Functiecreatie is het allesomvattende woord voor het anders en efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen. Uitgangspunt is altijd: optimalisering van de werkprocessen. Dat gebeurt op basis van een analyse van de bestaande werkprocessen. Samen met u kijkt Werkgeversservicepunt Holland Rijnland of eenvoudige, bestaande taken kunnen worden samengevoegd tot een of meerdere – soms nieuwe – functies.

De nieuwe functies worden opnieuw opgenomen in de werkprocessen. En na de herverdeling kan (hoger) geschoold personeel beter worden ingezet voor het werk waarvoor zij specifiek zijn opgeleid. Met grotere arbeidsvreugde als winst. Het levert ook financiële winst op, doordat het aanwezige personeel efficiënter wordt ingezet. Maatschappelijke winst is dat de nieuw gecreëerde functies geschikt zijn voor kandidaat-werknemers met enige afstand tot de arbeidsmarkt.

gaan