Wat is de
banenafspraak?

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn vaak niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen. Hiervoor is, via afspraken tussen sociale partners en de overheid, de Wet Banenafspraak aangenomen. De afspraak is dat werkgevers de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen en de overheid daar ondersteuning bij biedt. Dit zijn de banen uit de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking

Bekijk de video

Wie behoren tot de doelgroep?

De banen uit de banenafspraken zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Landelijk wordt bijgehouden hoeveel mensen tot de doelgroep behoren en hoeveel mensen van de doelgroep aan het werk zijn. Wilt u hier uitgebreide informatie over nalezen, kijk dan op www.uwv.nl/werkgevers.

Wie kan u helpen?

Werkgeversservicepunt Holland Rijnland kan u kandidaten voordragen die tot de doelgroep behoren. De adviseurs zetten graag voor u op een rijtje welke mogelijkheden er zijn om iemand uit de doelgroep aan een baan te helpen. Wij informeren u ook graag over de diverse regelingen en subsidiemogelijkheden.